NM helg 20.-22. september 2019

Info vedr. kollektivtransport

Når det gjelder kollektivtilbudet går det jevnlig tog sørfra (Værnes, Trondheim) og til Verdal for de som ønsker å reise kollektivt. For løpere som kommer med tog til Verdal har vi fått avklart med o-forbundet at de kan gå av toget på jernbanestasjonen i Verdal selv om den ligger innenfor sperret område. Løperne må da dra direkte ut av sperret område og videre til overnattingssteder o.l.

Imidlertid er kollektivtilbudet mellom de forskjellige overnattingsstedene og arenaene mangelfullt og løperne er avhengig av å ha tilgang til bil for å transportere seg mellom overnattingsstedene og arenaene de forskjellige dagene. I utgangspunktet har vi ikke satt opp tilbud om transport mellom overnattingssteder og arena/karanteneområde, men hvis dette vanskeliggjør deltagelse under NM-helga ber vi om at dere tar kontakt med leder i hovedkomiteen eller løpsleder.